ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หนองโพ จ.ราชบุรี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 149 วันที่ประกาศ : 28-06-2562 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หนองโพ จ.ราชบุรี

... วันนี้ ( ๒๔ พ.ค.๖๒ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่ อาคารมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี นำโดย นายชัยทิพย์ เกี้ยวเพ็ง นายกองค์บริหารส่วนตำบลหนองโพ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้นำชุมน จำนวน ๘๕ คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการทำเกษตรแบบปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง มีส่วนร่วมเป็นแนวทางในอันเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นต่อไป .-

1670

1670

1670

1670

1670

1670