" รดน้ำดำหัว ขอพรปี๋ใหม่เมือง"

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 49 วันที่ประกาศ : 17-04-2562 ไฟล์ :


news%20system/

... หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมรดน้ำ ดำหัว ขอพร แสดงความเคารพนบน้อมต่อ นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ และนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ( ปี๋ใหม่เมือง) โดยพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในวันสงกรานต์นี้ ถือเป็นประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ พร้อมยังได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข และความอบอุ่น


1641

1641

1641

1641

1641