... ลำพูน สงกรานต์สุดคึกคักจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนออกมาสรงน้ำเป็นสิริมงคลรับวันสงกรานต์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 60 วันที่ประกาศ : 12-04-2562 ไฟล์ :


news%20system/... ลำพูน สงกรานต์สุดคึกคักจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนออกมาสรงน้ำเป็นสิริมงคลรับวันสงกรานต์

... เช้าวันนี้ (12 เม.ย. 62 ) เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้จัดขบวนรถบุษบกแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไปตามถนนสาย ลำพูน-เชียงใหม่ ในกิจกรรม “ อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” เพื่อให้ประชาชนได้นำน้ำขมิ้นส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม มาสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวและเยาวชน ออกมารดน้ำสรงน้ำกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง หรือสงกรานต์ล้านนาที่กำลังจะเริ่มขึ้น ซึ่งทางเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันที่ 12 เมษายน สำหรับที่จังหวัดลำพูน วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ จะนำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ในพื้นที่ ได้จัดแต่งรถบุษบกนำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัด แล้วแห่ไปตามถนนสายลำพูน-เชียงใหม่ รวมกว่า 20 คัน เพื่อให้ประชาชนนำน้ำขมิ้นส้มป่อยมาสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เป็นสิริมงคลในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง โดยมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาสรงน้ำขอพรจำนวนมากตลอดสายที่รถขบวนแห่ผ่านไป และยังได้รับความสนใจจากเยาวชน เอาน้ำขมิ้นส้มป่อย ใส่ขันมารดขอพร โดยส่วนใหญ่ขอให้เรียนหนังสือเก่งๆ โชคดีมีชัยในวันขึ้นปีใหม่ ซึ่งการแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน และหน่วยงานต่าง ได้พร้อมใจกันจัดขึ้นในช่วงวันแรกของเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดลำพูน คือ วันที่ 12 เมษายนของทุกปี โดยเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชุมชนท้องถิ่นที่แสดงถึงความสามัคคี และสืบทอดประเพณีอันดีงานเป็นสิริมงคลที่มีมาแต่โบราณกาลและยังสืบทอดได้มาจนถึงทุกวันนี้


1640

1640

1640

1640

1640

1640