ทำบุญศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 54 วันที่ประกาศ : 12-04-2562 ไฟล์ :


news%20system/ทำบุญศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน

... ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำประชาชนชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีบวงสรวงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีสืบชะตาเมือง และพิธีทำบุญประจำปีศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานโบราณสถาน ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจที่ได้สืบทอดกันมายาวนานนับแต่บรรพบุรุษ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของประชาชนและเยาวชนในท้องถิ่น
... วันนี้ (12 เมษายน 2562) ที่ ศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน ถนน(สายเก่า) ลำพูน – เชียงใหม่ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญประจำปีศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน โดยมี นายเจนศิริ จันทร์ศิริ ประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประเพณีที่ดีงามมาอย่างยาวนานและเป็นประจำทุก ๆปี โดยกำหนดจัดในทุกวันที่ 12 ของเดือนเมษายน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานโบราณสถาน ฟื้นฟูขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวด้านจิตใจที่ได้สืบทอดกันมายาวนานนับแต่บรรพบุรุษ และเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัว รวมทั้งการเสริมสร้างความสามัคคีของพี่น้องประชาชน อันจะเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเป็นมรดกทางสังคม วัฒนธรรมให้เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง ได้ศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนี้ไว้สืบไป
... สำหรับศาลหลักเมือง เชียงใหม่ -ลำพูน ตามตำนานเล่าขานกันว่า บริเวณที่ตั้งศาลเจ้าหลักเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน เป็นที่ตั้งของวัดร้างชื่อ วัดนางเหลียว ปัจจุบันยังปรากฏซากอัฐซากปูนของบริเวณซึ่งเป็นแนวเขตกำแพงฐานวิหารและเจดีย์วัดเพียงแต่ว่าอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ 1 เมตร ตามประวัติเมื่อสมัยโบราณนั้นเจ้าหลวงเมืองลำพูนขณะนั้นชื่อเจ้าอนันตยศ เจ้ามหันตยศ ได้ออกเดินทางจากเมืองลำพูนว่าสมควรจะอยู่บริเวณใดถึงจะเหมาะสม ซึ่งเจ้าหลวงเมืองลำพูน ได้นั่งช้างพังชื่อ ช้างปู้กล่ำงาเขียว และขณะนั่งช้างมานั้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่ช้างปู้กล้ำงาเขียวได้หยุดพักบริเวณวัดร้างคือ วัดนางเหลียวแห่งนี้ไม่ยอมเดินทางต่อไป เมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้เจ้าหลวงเมืองลำพูน จึงกำหนดให้เลือกบริเวณวัดร้างแห่งนี้เป็นแนวเขตแบ่งระหว่างเมืองลำพูนและเมืองเชียงใหม่ โดยเจ้าหลวงเมืองลำพูน ได้ใช้ไม้เนื้อแข็งปักเป็นเขตแดนไว้ ต่อมาได้เกิดการผุร่อนเนื่องจากถูกแดดฝน เจ้าหลวงเมืองลำพูนจึงได้สั่งการให้เกณฑ์นักโทษจากเมืองลำพูนจำนวนหนึ่งให้มาช่วยก่อสร้างโดยใช้วัสดุดินเผาและปูนขาว มาโบกแทนหลักไม้เนื้อแข็งเดิมแล้วให้เขียนสัญลักษณ์ว่า หลักเขตแดนเมืองเชียงใหม่ – ลำพูน ต่อจากนั้นได้สั่งให้นักโทษนำกล้าต้นไม้คือต้นขี้เหล็ก มาปลูกเริ่มจากบริเวณเขตแดนของเฉพาะเมืองลำพูน โดยปลูกสองฝั่งถนน เพื่อแสดงให้รู้ว่าฝั่งถนนที่เป็นต้นขี้เหล็กนั้นคือ เขตของเมืองลำพูน ส่วนเมืองเชียงใหม่ ก็มีการปลูกต้นยางนา เป็นสัญลักษณ์ ดังที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ต่อจากนั้นได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปพระศรีสองเมืองมาประดิษฐาน พร้อมกับพิธีปั้นรูปช้างที่เจ้าหลวงลำพูนที่ใช้เป็นพาหนะเดินทางคือ ช้างปู้กล่ำงาเขียว มาประดิษฐ์ ณ ศาลหลักเมืองแห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

1639

1639

1639

1639

1639

1639