... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับโล่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 52 วันที่ประกาศ : 06-04-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับโล่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ


... วันนี้ (6 เม.ย.62) เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณหน้าวัดดอยติ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายเรวัต ตันตรา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่ และร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 การแข่งขันสเตจที่ 6 ประเภทชาย เส้นทางจังหวัดลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ระยะทาง 116 กิโลเมตร โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการมอบโล่ ในครั้งนี้ .-

1637

1637

1637

1637

1637