... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธาน ในงานอำลาสถาบัน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 36 วันที่ประกาศ : 20-03-2562 ไฟล์ :


news%20system/... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธาน ในงานอำลาสถาบัน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธาน ในงานอำลาสถาบัน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
... วันนี้ (20 มี.ค.62) ที่ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในงานอำลาสถาบัน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
... การจัดงานอำลาสถาบัน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำมาตลอดทุกปี โดยถือเอาวันสุดท้ายของทุกปีการศึกษาเป็นวันจัดกิจกรรมโดยหลักสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี กับนักเรียน ผู้ปกครอง ฝ่ายบริหาร คณะครู และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในโอกาสแห่งความสำเร็จการศึกษาเป็นเบื้องต้นของบุตรหลาน หรือศิษย์อันเป็นที่รัก ซึ่งเป็นกิจกรรมกระตุ้น ให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในแต่ละปีได้ตระหนักและมีการเตรียมตนให้พร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป .-

1621

1621

1621

1621

1621