... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 21 วันที่ประกาศ : 19-03-2562 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
... วันนี้ ( 19 มีนาคม 2562 ) ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันโรคพสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน ประสานความร่วมมือ ในการบูรณาการ เพื่อการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ในรูปแบบของประชารัฐ โดยร่วมมือจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาสมัครเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ โดยมีอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมอบรม และลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทั้ง 11 ชุมชน .-


1620

1620

1620

1620

1620

1620