“ ปิงห่าง ไส้อั่ว ปั่นรวมใจตามรอยพ่อ ๙” ครั้งที่ 3

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 68 วันที่ประกาศ : 31-12-2561 ไฟล์ :


news%20system/“ ปิงห่าง ไส้อั่ว ปั่นรวมใจตามรอยพ่อ ๙” ครั้งที่ 3

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน“ ปิงห่าง ไส้อั่ว ปั่นรวมใจตามรอยพ่อ๙” ครั้งที่ 3 สืบสานปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร
.. เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.61 ที่ บริเวณหน้าศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยาน “ ปิงห่าง ไส้อั่ว ปั่นรวมใจตามรอยพ่อ๙” ครั้งที่ 3 ระยะทาง 24.5 กิโลเมตร มีนักปั่นให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,200 คน เพื่อเป็นการสืบสานปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร ซึ่งพระองค์ทรงได้มีพระราชดำริ ในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike For Dad) และกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike For Mom ) ทรงเป็นดั่งแสงนําใจของคนไทยทั้งชาติ และทรงเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในเรื่องการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการร่วมแรง ร่วมใจ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันออกกำลังกาย ส่งเสริมความรัก ความความสามัคคี ในหมู่คณะ และประชาสัมพันธ์การจัดงานสืบสานวัฒนธรรม ปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 16 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562


1569

1569

1569

1569

1569