ผลประกวดธิดา “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน” 16

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 53 วันที่ประกาศ : 30-12-2561 ไฟล์ :


news%20system/ผลประกวดธิดา “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน” 16

... สาวงามจากชุมชนบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 นางสาวอักษรภัค ชัยอำมาตย์ คว้าตำแหน่งธิดางานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 16 ไปครอง
... บรรยากาศใน “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน” ครั้งที่ 16 ค่ำคืนที่สามของงาน (30 ธ.ค.61) ที่บริเวณเวทีกลางน้ำ ปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง. ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 มีกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการประกวดสาวงามประจำท้องถิ่น ของชุมชนในตำบลอุโมงค์ ทั้ง 11 ชุมชน
... โดยการประกวดธิดางานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน มีนายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวด โดยมีสาวงามตำบลอุโมงค์เข้าร่วมประกวด จำนวน 11 คน โดยผลการประกวดรอบ ตัดสิน 5 คน สุดท้าย ปรากฏว่าสาวงามจากชุมชน บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 นางสาวอักษรภัค ชัยอำมาตย์ คว้ามงกุฎธิดางานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน ไปครอง รับเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย ส่วนตำแหน่งรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ชุมชนบ้านป่าลาน หมู่ที่ 6 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวิชัย รับเงินรางวัล พร้อมสายสะพาย และ ถ้วยรางวัล รองชนะเลิศอันดับสองชุมชนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 นางสาวณัฐณิชา ด้วงคำวิชัย รับเงินรางวัล พร้อมสายสะพาย และ ถ้วยรางวัล สำหรับรางวัลเจ้าดวงดอกไม้ ได้แก่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 นางสาวณัฐณิชา ด้วงคำวิชัย รับเงินรางวัล พร้อมสายสะพาย และ ถ้วยรางวัล
... ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งในการประกวดทุกตำแหน่ง จะปฏิบัติหน้าที่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและกิจกรรมของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ต่อไป.-

1568

1568

1568

1568

1568

1568