“ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 16 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 54 วันที่ประกาศ : 29-12-2561 ไฟล์ :


news%20system/“ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 16 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว


“ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 16 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
... วันนี้ (29 ธ.ค.61) ที่ เวทีกลางน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายอรรษิษฐ์ สันพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ 16 ณ เวทีกลางลำน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
... นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน,ร่วมบูรณาการความร่วมมือจัดงาน “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่ว หละปูน” ครั้งที่ 16 เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะไส้อั่วและสินค้าอื่นๆร่วมอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตำบลอุโมงค์และจังหวัดลำพูน อันจะนำมาซึ่งรายได้และเศรษฐกิจ ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดงานครั้งนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่เทศบาลมีความภูมิใจ ยินดีมอบให้กับทุกท่านเป็นรางวัลสำหรับการต้อนรับศักราชใหม่เป็นเทศกาลแห่งความสุขในชีวิตที่ได้เริ่มต้นด้วยการให้รางวัลชีวิตด้วยการเที่ยวงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน
... ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่ว หละปูนเป็นการจัดงานรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความคิดเชิงสร้างสรรค์คงความเป็นเอกลักษณ์ เน้นกลิ่นอายของล้านนาและบรรยากาศของท้องถิ่น นับเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถสร้างจุดเด่นของตนเองแล้วนำเสนอต่อสาธารณะให้ได้รับรู้ เช่น การอนุรักษ์ลำน้ำปิงห่าง การทำไส้อั่วที่มีรสอร่อย และอื่นๆ ที่สำคัญเป็นการจัดงานในโอกาสที่ทั้งชาวไทยและต่างประเทศตื่นตัวด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดทางภาคเหนือโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวซึ่งถือเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวของภาคเหนือ การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรู้จักตำบลอุโมงค์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณีล้านนามากยิ่งขึ้น
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของคนล้านนาชมธรรมชาติ สายน้ำ ศิลปะพื้นบ้านล้านนา วัฒนธรรมเก่าแก่กว่า 1,400 ปี พร้อมเลือกซื้อไส้อั่ว และสินค้าอื่นๆ ในงาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 16 ช่วงเทศกาลท่องเที่ยว รับลมหนาววันหยุดส่งท้ายปีเก่า ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ณ ข้างลำน้ำปิงห่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

1567

1567

1567

1567

1567

1567