ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านยาง จ.สุราษฏร์ธานี

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 56 วันที่ประกาศ : 20-12-2561 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านยาง จ.สุราษฏร์ธานี

... วันนี้ ( 20 ธ.ค.61 ) ที่ อาคารมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง (ศูนย์การเรียนรู้พอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี นำคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความเข้าใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม, การดำเนินการของโรงเรียนผู้สูงอายุ, การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี, และกองทุนสวัสดิการชุมชน ทั้งนี้ เพื่อนำมาปรับใช้ให้เกิดต่อชุมชน ท้องถิ่นตำบลบ้านยาง ต่อไป

1565

1565

1565

1565

1565

1565