... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปลื้ม!! รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ “หัวใจแห่งความสำเร็จมาจากประชาชน”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 93 วันที่ประกาศ : 10-11-2561 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปลื้ม!! รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ “หัวใจแห่งความสำเร็จมาจากประชาชน”

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปลื้ม!! รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ “หัวใจแห่งความสำเร็จมาจากประชาชน”
... เมื่อวันเสาร์ ที่ ๑๐ พ.ย.๖๑ นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เข้ารับโล่รางวัลพระปกเกล้าทองคำ ประจำปี ๒๕๖๑ จากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมแสดงความยินดี สำหรับพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า KPI Congress ครั้งที่ ๒๐ ประชาธิปไตยไทย : ก้าวย่างในการพัฒนา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอขอบคุณทุกเครือข่าย พี่น้อง ประชาชนตำบลอุโมงค์ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างความสำเร็จจนได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม จากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นรางวัล “เกียรติภูมิแห่งท้องถิ่น” โดยทุกเครือข่ายจะร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสู่ความสำเร็จต่อไป


1530

1530

1530

1530

1530

1530