... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 69 วันที่ประกาศ : 09-10-2561 ไฟล์ :


news%20system/... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒

... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒
... บ่ายวันนี้ (๙ ต.ค. ๖๑) ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน/สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน/สำนักงานท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดลำพู /วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน /สรรพสามิตพื้นที่ สาขาเมืองลำพูน /พัฒนาการจังหวัดลำพูน /สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน/สาธารณสุขจังหวัดลำพูน /สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน /ตำรวจภูธรเมืองลำพูน ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๖ กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ข้างลำน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์
... ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าชุมชน อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ๐-๕๓๙๘-๓๒๓๔ ต่อ ๑๐๘ ,๐๘-๕๗๑๑-๘๘๖๙

1511

1511

1511

1511

1511

1511