ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน HelpAge International

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 22 วันที่ประกาศ : 28-09-2561 ไฟล์ :


news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน HelpAge International

... วันนี้ (๒๘ ก.ย.๖๑ ) เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายขยัน วิพรหมชัย นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรเฮลพ์เอจอินเตอร์เนชั่นแนล (HelpAge International ) โดยสำนักงานภาคพื้นเอเชียแปชิฟิคจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะบุคลากรภายในองค์กรฯ และสมาชิกเครือข่าย ที่ทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา พม่า อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ มาเลเชีย อินเดีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ จำนวน ๓๒ ท่าน เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และร่วมพูดคุยกลุ่มย่อยกับอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver ) ผู้จัดการ ( Care Manager ) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนากลไกลการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพบุคลากรตลอดจนภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาระบบบริการ ระบบสื่อสารและให้ข้อมูล และเกิดนวัตกรรมการพัฒนาคุณชีวิตเพื่อสูงอายุ ต่อไป.-

1509

1509

1509

1509

1509

1509