“ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 49 วันที่ประกาศ : 08-09-2561 ไฟล์ :


news%20system/“ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ”

... ส่องมองเรื่องจิตอาสาของ อาสาปันสุข เทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่มีรูปแบบหลากหลาย ประจักษ์ชัด จากเรื่องของ “แบ่งปัน ความสุข ” ที่ได้มีการจัดการให้เห็นทิศทางและเป็นพื้นฐานสำคัญของ “จิตอาสา” ซึ่งได้มีการดำเนินงานต่อเนื่อง สั่งสมประสบการณ์และการจัดการความรู้ จนกลายเป็นวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของเทศบาลตำบลอุโมงค์
... วันนี้ (๘ ก.ย.๖๑ ) สมาชิกชมรมอาสาปันสุขเทศบาลตำบลอุโมงค์ นำโดยนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิรพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ลงพื้นที่ ช่วยเหลือดูแล แบ่งปันความสุขให้กับ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์
...การพัฒนาคนให้มีหัวใจของ “การทำดี” ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการพัฒนาชุมชนให้ขับเคลื่อนไปอย่างมีเป้าหมาย และเป็นหน้าที่ของประชาชนไทยที่พึงมีโลกก็สวยงามขึ้นทันที...
“ อาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ”