โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 43 วันที่ประกาศ : 29-08-2561 ไฟล์ :


news%20system/โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มตำบลอุโมงค์

... วันนี้ ( 29 ส.ค. 61) ที่ อาคารจามจุรี โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางอรวรรณ ขว้างจิตต์ รองนายกเทศมตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มตำบลอุโมงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุนผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวิชากรของนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาการศึกษา ในการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ เพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการในระดับเครือข่าย โดยกำหนดประเภทการแข่งขันทักษะวิชาการ ทั้งหมด 13 กิจกรรม มีนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน 250 คน นอกจากนี้ ยังมีการประกวดแข่งขันการพัฒนาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาของครู และบุคลากรการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มตำบลอุโมงค์ อีกด้วย

1475

1475

1475

1475

1475

1475