Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3 • ประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อ -จัดจ้าง
 • งานสภา
 • งบประมาณ
 • การเงิน
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (26) ประกาศ (2016-08-08)
 • ผลการประกวดเรียงความและวาดภาพ “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559” ผู้อ่าน (60) ประกาศ (2016-08-08)
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (119) ประกาศ (2016-04-11)
 • ขอเชิญเที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ ๑๓ ผู้อ่าน (154) ประกาศ (2015-12-16)
 • ผลการประกวดวาดภาพวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้อ่าน (109) ประกาศ (2015-12-01)
 • ผลการประกวดเรียงความวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้อ่าน (111) ประกาศ (2015-12-01)
 • ผลการประกวดเรียงความและวาดภาพ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558" ผู้อ่าน (213) ประกาศ (2015-08-07)
 • อ่านทั้งหมด....

  :: ข่าวสารรับสมัครงาน
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 ผู้อ่าน (11) ประกาศ (2016-08-24)
 • รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อ่าน (75) ประกาศ (2016-08-02)
 • ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ (ภาค ค.) ผู้อ่าน (102) ประกาศ (0000-00-00)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้อ่าน (130) ประกาศ (0000-00-00)
 • รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (249) ประกาศ (0000-00-00)
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี พ.ศ. 2558 ผู้อ่าน (106) ประกาศ (2015-10-21)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ผู้อ่าน (102) ประกาศ (2015-10-12)
 • อ่านทั้งหมด....
  :: ข่าวสารจัดซื้อ -จัดจ้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (10) ประกาศ (2016-08-04)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคา บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (25) ประกาศ (2016-03-28)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (17) ประกาศ (2016-03-22)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB OUT DOOR บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (19) ประกาศ (2016-03-17)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (21) ประกาศ (2016-03-15)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัีดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (22) ประกาศ (2016-03-10)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาข้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (15) ประกาศ (2016-03-07)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารงานสภา
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (14) ประกาศ (2016-08-03)
 • ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (12) ประกาศ (2016-08-02)
 • การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (54) ประกาศ (2016-05-27)
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (60) ประกาศ (2016-05-04)
 • ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ2560 ผู้อ่าน (62) ประกาศ (2016-03-01)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558 ผู้อ่าน (85) ประกาศ (2016-02-29)
 • ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (149) ประกาศ (2016-02-19)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
   
   
  :: กระดานสนทนา
 • มาตัดหญ้าบ้าง
 • ยุงลายมาแล้ว
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ขอบ้านเลขที่
 • งานไวน์
 • แอบเผาขยะกลางคืน
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
   
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูน...

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนากา...

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็...

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอ...

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนา...

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ก...

  อ่านทั้งหมด

  frmlegal.php

  frmlegal.php

   
   
   
     วันนี้
  15 คน
  เดือนนี้
  1,072 คน
  ปีนี้
  8,868 คน
  ทั้งหมด
  51,925 คน
       


  จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader