Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3
 • ประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อ -จัดจ้าง
 • งานสภา
 • งบประมาณ
 • การเงิน
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยวงาน " สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 - วันที่ 2 มกราคม 2560 ณ บริเวณข้างลำน้ำปิงห่าง เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (13) ประกาศ (2016-10-13)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ มณฑลพิธีอาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ ผู้อ่าน (18) ประกาศ (2016-10-13)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ในวันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ วัดเชตวันหนองหมู ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผู้อ่าน (19) ประกาศ (2016-10-13)
 • ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (58) ประกาศ (2016-08-08)
 • ผลการประกวดเรียงความและวาดภาพ “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559” ผู้อ่าน (91) ประกาศ (2016-08-08)
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (147) ประกาศ (2016-04-11)
 • ขอเชิญเที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ ๑๓ ผู้อ่าน (185) ประกาศ (2015-12-16)
 • อ่านทั้งหมด....

  :: ข่าวสารรับสมัครงาน
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 ผู้อ่าน (70) ประกาศ (2016-08-24)
 • รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อ่าน (102) ประกาศ (2016-08-02)
 • ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ (ภาค ค.) ผู้อ่าน (136) ประกาศ (0000-00-00)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้อ่าน (145) ประกาศ (0000-00-00)
 • รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (275) ประกาศ (0000-00-00)
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี พ.ศ. 2558 ผู้อ่าน (125) ประกาศ (2015-10-21)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ผู้อ่าน (125) ประกาศ (2015-10-12)
 • อ่านทั้งหมด....
  :: ข่าวสารจัดซื้อ -จัดจ้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเ้ทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ) ผู้อ่าน (6) ประกาศ (2016-10-17)
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2,7,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดกำหนดการและราคากลาง ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย) ผู้อ่าน (8) ประกาศ (2016-10-13)
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบาดาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 และ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางและกำหนดการต่างๆ ตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (31) ประกาศ (2016-08-31)
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (32) ประกาศ (2016-08-04)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคา บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (48) ประกาศ (2016-03-28)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (37) ประกาศ (2016-03-22)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB OUT DOOR บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (42) ประกาศ (2016-03-17)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารงานสภา
 • ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (22) ประกาศ (2016-09-19)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (53) ประกาศ (2016-09-01)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (52) ประกาศ (2016-08-03)
 • ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (44) ประกาศ (2016-08-02)
 • การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (87) ประกาศ (2016-05-27)
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (88) ประกาศ (2016-05-04)
 • ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ2560 ผู้อ่าน (95) ประกาศ (2016-03-01)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
   
   
  :: กระดานสนทนา
 • ขอชื่นชมค่ะ
 • ปัญหาจากการดำเนินขุดท่อน้ำประปา หมู่ 7 เชตวันหนอหมู
 • มาตัดหญ้าบ้าง
 • ยุงลายมาแล้ว
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ขอบ้านเลขที่
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
   
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูน...

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนากา...

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็...

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอ...

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนา...

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ก...

  อ่านทั้งหมด

  frmlegal.php
  frmlegal.php

   
   
   
     วันนี้
  13 คน
  เดือนนี้
  973 คน
  ปีนี้
  11,324 คน
  ทั้งหมด
  54,381 คน
       


  จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader