Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3
 • ประชาสัมพันธ์
 • รับสมัครงาน
 • จัดซื้อ -จัดจ้าง
 • งานสภา
 • งบประมาณ
 • การเงิน
:: ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • ผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (48) ประกาศ (2016-08-08)
 • ผลการประกวดเรียงความและวาดภาพ “วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559” ผู้อ่าน (81) ประกาศ (2016-08-08)
 • ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ วันเทศบาล ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (137) ประกาศ (2016-04-11)
 • ขอเชิญเที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ ๑๓ ผู้อ่าน (176) ประกาศ (2015-12-16)
 • ผลการประกวดวาดภาพวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้อ่าน (124) ประกาศ (2015-12-01)
 • ผลการประกวดเรียงความวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 ผู้อ่าน (122) ประกาศ (2015-12-01)
 • ผลการประกวดเรียงความและวาดภาพ "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558" ผู้อ่าน (228) ประกาศ (2015-08-07)
 • อ่านทั้งหมด....

  :: ข่าวสารรับสมัครงาน
 • ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559 ผู้อ่าน (45) ประกาศ (2016-08-24)
 • รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อ่าน (89) ประกาศ (2016-08-02)
 • ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ (ภาค ค.) ผู้อ่าน (120) ประกาศ (0000-00-00)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้อ่าน (137) ประกาศ (0000-00-00)
 • รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (262) ประกาศ (0000-00-00)
 • การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี พ.ศ. 2558 ผู้อ่าน (116) ประกาศ (2015-10-21)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง ผู้อ่าน (115) ประกาศ (2015-10-12)
 • อ่านทั้งหมด....
  :: ข่าวสารจัดซื้อ -จัดจ้าง
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบาดาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 และ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางและกำหนดการต่างๆ ตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (23) ประกาศ (2016-08-31)
 • ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (24) ประกาศ (2016-08-04)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคา บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (38) ประกาศ (2016-03-28)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (29) ประกาศ (2016-03-22)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB OUT DOOR บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (31) ประกาศ (2016-03-17)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (31) ประกาศ (2016-03-15)
 • เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัีดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) ผู้อ่าน (32) ประกาศ (2016-03-10)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
  :: ข่าวสารงานสภา
 • ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (10) ประกาศ (2016-09-19)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (26) ประกาศ (2016-09-01)
 • ปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (39) ประกาศ (2016-08-03)
 • ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ผู้อ่าน (36) ประกาศ (2016-08-02)
 • การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (70) ประกาศ (2016-05-27)
 • ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 ผู้อ่าน (74) ประกาศ (2016-05-04)
 • ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2559 และกำหนดประชุมสามัญสมัยแรกของปี พ.ศ2560 ผู้อ่าน (77) ประกาศ (2016-03-01)
 • อ่านทั้งหมด....
  .
   
   
  :: กระดานสนทนา
 • ปัญหาจากการดำเนินขุดท่อน้ำประปา หมู่ 7 เชตวันหนอหมู
 • มาตัดหญ้าบ้าง
 • ยุงลายมาแล้ว
 • เผยแพร่ผลงาน
 • ขอบ้านเลขที่
 • งานไวน์
 • ตั้งกระทู้ใหม่ แสดงกระทู้ทั้งหมด
   
   
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
  โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูน...

  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
  โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนากา...

  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
  โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็...

  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
  ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอ...

  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
  โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนา...

  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
  วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ก...

  อ่านทั้งหมด

  frmlegal.php
  frmlegal.php

   
   
   
     วันนี้
  7 คน
  เดือนนี้
  1,174 คน
  ปีนี้
  10,306 คน
  ทั้งหมด
  53,363 คน
       


  จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
  สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
  สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader